Trang Thi Văn - Tùy BútAnh Còn Nợ Em - Vũ Minh Ngọc Thầy Chín - Bùi Đức Tính Buồn Vui Quân Trường - Nguyễn Đình Phúc
Cây Sầu Riêng Vườn Cũ - Võ Kỳ Điền Còn Đó Tuổi Thơ - Lão Mai Khúc Quanh Cuộc Đời - Vũ Minh Ngọc
Hãy Còn Đó Niềm Tin - Bùi Đức Tính Cờ Mình - Bùi Đức Tính Lời Ca - Bùi Đức Tính
Thảo Mộc Trong Cổ Văn Việt Nam - Võ Kỳ Điền Nét Đẹp Qua Đường Nét Thi Văn - Nguyễn Đình Phúc Bạc Liêu Những Ngày Chờ Đợi - Võ Kỳ Điền
Thích Ca Phật Đài - Nguyễn Đình Phúc Bình Dương, Một Ngày Tái Ngộ - Võ Kỳ Điền Remember day - Bùi Đức Tính
Gĩa Từ Pulau Kanpas - Võ Kỳ Điền